Zpět

Komplexní podpora dětí s ADHD

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497

Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku (syndrom ADHD). Projekt bude realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit, kdy budou nejprve formulovány cíle spolupráce a plán práce s dítětem a rodinou, následovat bude přímá podpora v podobě skupinové či individuální práce s dítětem, zvyšování kompetencí rodičů či spolupráce se školou. Na závěr projektu proběhne jeho vyhodnocení.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 1. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Centrum pro rodinu a sociální péči
 • IČ: 44991584
 • Sídlo:
  • Ulice: Biskupská
  • Číslo popisné: 280/7
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 602 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 968 803,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 523 906,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Více informací o projektu


 
29. 9. 2022