Zpět

Konkurenceschopná nemocnice

Koncem roku 2009 bylo v České republice 191 nemocnic. Pacientům nabízely celkem 62 992 lůžek. Jednu nemocniční postel obsadili pacienti na 255,5 dne v roce. Každý z nich na ní strávil přibližně týden.

„V cílové skupině projektu se jednalo převážně o pracovníky nad 46 let věku a s nižší vzdělanostní strukturou. Mají většinou bohaté životní zkušenosti, ale také zakořeněné pracovní a myšlenkové stereotypy. Výchozími podmínkami z minulosti je dána jejich menší schopnost samostatně přijímat nové informace a přizpůsobovat se změnám. U zaměstnanců jsme chtěli dosáhnout chápání politiky jakosti především ve smyslu kvality života celé organizace,“ uvádějí autoři projektu.

Doba se změnila a stejně jako ostatní firmy musí i nemocnice brát ohled na přání svých zákazníků, v tomto případě pacientů. Je třeba, aby lékaři, sestry i nezdravotnický personál změnili své chování a přístup ke klientům. V opačném případě se může stát, že lidé, kteří si mohou vybrat, půjdou raději stonat jinam. A peníze, které za jejich ošetřování platí zdravotní pojišťovny nebo samotní pacienti, půjdou jinam také. I nemocnice musí nabízet své služby tak, aby byly konkurenceschopné.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze byla a je místem, ve kterém pracovaly a pracují skutečné lékařské osobnosti s úctyhodnými výsledky v léčbě i vědecké práci. Pro zachování tohoto věhlasu a ještě lepšího jména přišlo vedení nemocnice s projektem, který měl zvýšit kvalitu poskytované péče, především u nezdravotnického personálu.

Základním důvodem tohoto kroku bylo rozhodnutí vrcholového managementu o zavedení systému jakosti. Jinak řečeno – vedení chtělo naučit zaměstnance nemocnice takovému chování, na jaké jsou zvyklí pacienti na západ od ČR.

Díky programu JPD 3 získala nemocnice peníze, které jí alespoň částečně pomohly zlepšit celkový přístup k pacientům a pacientům zase umožnily stonat v příjemnějším prostředí.

 

Příjemce

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Název

Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změny VFN v Praze

Operační program

JPD 3

Zahájení

září 2006

Ukončení

srpen 2008

Náklady

7 667 194 Kč

Číslo

CZ.04.3.07/4.1.02.3/4043

Web

www.vfn.cz

 

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010