Zpět

Kontrolní listy k monitorovacím zprávám

Doporučujeme všem příjemcům, aby si před odevzdáním zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu podle těchto kontrolních listů sami ověřili úplnost a správnost vyplnění předkládaných dokumentů a maximálně tak omezili vznik chyb, pro které není možné monitorovací zprávy a žádosti o platbu schválit.