Zpět

Metodika kariérového poradenství: Spokojený kariérový poradce

Název: Metodika kariérového poradenství: Spokojený kariérový poradce

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=e573d202-70d8-4ece-94af-c7757c6165ae&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Popis produktu:

Metodika je určena především pro poskytovatele/ky kariérového poradenství (zaměstnance ÚP, vzdělávacích a poradenských institucí) a dalším pomáhajícím profesím.
Pomáhá poradcům/kyním při práci s klienty/kami při výběru povolání či rozhodování o rekvalifikaci, založeného na jejich kompetencích (formálních i neformálních), tak aby byly nabourány genderové stereotypy a horizontální i vertikální segregace na trhu práce.
Práce s kompetencemi (především těmi získanými neformální cestou, mimo standardní vzdělávací instituce či formální zaměstnání) je nástroj jak podporovat profesní rozvoj znevýhodněných skupin na trhu práce, v našem případě matek malých dětí. Poradce či poradkyně se zabývá i těmi obdobími života klienta/ky, které jsou v běžném procesu ignorovány či nedoceněny (například čas strávený na MD/RD). Pátrá spolu s klientem/kou, jaké jsou jeho/její často neuvědomělé silné stránky, co všechno se v průběhu života, i u běžných činností (péče o rodinu a domácnost) naučil/a a jak se to dá převést do personalisticko-kompetenčního profilu. Následně potom spolu zkoumají, jaká kariérní cesta by jej/jí naplňovala, bez ohledu na to, co má v životopise.

Cílem metodiky bylo shrnout inovativní metody školení EKS, které vychází z poradenské praxe. Jedná se o kombinaci ozkoušených metod a přístupů.
Zdroj profesní spokojenosti metodika představuje ve dvou pilířích – jedním z nich je kompetentnost a druhým psychohygiena. Proto má tato kniha dvě části, jedna z nich je zaměřena na užitečná témata při práci s klienty a klientkami, druhá na péči o sebe. Poradce/kyně je nejdůležitějším nástrojem při práci s klienty/kami a proto je nutné myslet nejen na klienty, ale i na sebe. A osvojit si techniky, které pomohou snížit stres v životě a naučit se sladit práci s péčí o sebe a o rodinu. Jedině tak bude spokojený jak samotný poradce/kyně, tak v důsledku i klient/ka.

Projekt: Práce bez předsudků

Výzva: Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
26. 4. 2019