Zpět

Nové formy denní péče o děti v ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Projekt se zaměřuje na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky, a to zejména deficit služeb péče pro děti do 3 let věku. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu je rozšířit nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. Přínosem projektu bude vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014
 • Cílová skupina: Rodiče s dětmi; Uchazeči/ky o zaměstnání; Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
 • IČ: 45773009
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 375/4
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.vupsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018