Zpět

O KROK

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)  na otevřeném trhu práce. Jeho cílem je především změna postojů a přístupů zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP oproti častějšímu využívání konceptu náhradního plnění. Předpokladem pro tuto změnu je efektivní sdílení informací. Odbourávání předsudků a s tím spojené minimalizování obav a nedorozumění a také definování možných bariér povede k trvalejší spolupráci mezi zaměstnavatelem a OZP. Tedy stavu, kdy bude zdravotně postiženým nabízeno stálé zaměstnání. Realizace projektu probíhá v okresech Kladno a Příbram a díky spolupráci s hospodářskou komorou se snaží působit i celorepublikově. Realizátor pracuje souběžně  se zaměstnavateli a OZP s cílem  zaznamenat průnik jejich společných požadavků a obav. Vzájemné propojování zaměstnavatelů s budoucími zaměstnanci (individuální matching) bude probíhat na základě  výstupu dodaného tzv. hodnotícím týmem složeným z OZP. Tento tým bude též vyhodnocovat rizika pracovního prostředí pro OZP a navrhovat nutné úpravy. Jako podpůrné mechanismy budou využívány stávající nástroje úřadu práce (pracovní rehabilitace apod). Významnou součástí projektu je i otestování konceptu franšízy v běžné firmě. Realizátor  nakoupí pro firmu již fungující know-how sociálního podniku jak zaměstnávat OZP (např. call centrum či kantýnu) a implementuje ho do struktury společnosti.  Projekt si tak klade za cíl potenciálním zaměstnavatelům zprostředkovat různé možnosti pracovního uplatnění OZP. Díky evaluaci bude možné zjistit, zda testované řešení funguje a přináší očekávané změny chování u zaměstnavatelů, kteří budou ochotněji zaměstnávat OZP a také u zdravotně postižených, kterým se zvýší prostřednictvím zaměstnání na otevřeném trhu práce kvalita jejich života. Získané poznatky budou v rámci advokačních aktivit prosazovány do úpravy příslušné legislativy.

Název projektu

O KROK

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015505

Příjemce

"Etincelle, o.s."

Realizace projektu

1. 2. 2020 - 31. 12. 2022

Web

https://etincelle.cz/index.php/o-krok