Zpět

Odpovědně s životním prostředím

Na naší planetě jezdí asi 800 milionů aut. Po mořích pluje na 100 tisíc obřích lodí. Jen nad Českou republikou denně přeletí 2 tisíce letadel. Produkujeme škodlivé zplodiny, spalujeme uhlí, používáme plasty, lehkovážně nakládáme s vodou, plynem i elektřinou… Existuje jedno indiánské přísloví: Chovejme se k naší zemi tak, aby ji mohly používat i naše děti. Skutečně to ale děláme?

„Cílem bylo zvýšení povědomí a vzdělanosti široké veřejnosti (laické, poučené i odborné) a nestátních neziskových organizací o environmentálním pilíři udržitelného rozvoje a o rozumném přístupu k dalšímu rozvoji moderní společnosti,“ říká Václav Šváb z občanského sdružení ENVIC.

Pan Jan z Plzně si delší dobu chtěl pořídit solární elektrárnu na střeše svého rodinného domu. „Předběžné posouzení projektu mi poskytlo chybějící informace týkající se vhodnosti zvolené lokality a situování střechy,“ pochvaluje si službu informačního centra sítě ENVIC.

V roce 1968 proběhla v Paříži konference o biosféře UNESCO. Tehdy její účastníci poprvé definovali pojem Environmentální výchova. Jednoduše řečeno snahu naučit lidi chovat se tak, aby technický pokrok a moderní způsob života nevedly k poškozování životního prostředí.

A právě potřeba poradit obyvatelům Plzeňského kraje, jak si mohou zajistit kvalitní život ve zdravém životním prostředí, byla impulsem ke spuštění dalšího úspěšného projektu financovaného z prostředků EU. Díky občanskému sdružení ENVIC, které se zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, vznikla síť sedmi informačních center.

Během dvou let se do projektu zapojilo 18 subjektů (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, univerzity). Více než 32 700 zájemců se dozvědělo nové informace prostřednictvím vzdělávacích a osvětových akcí. K dispozici jim byla 20 členů realizačního týmu a zhruba 30 externích odborných konzultantů a přednášejících. Hlavní témata byla: doprava, odpady, energie, ekodům, ovzduší, voda, klima, ekosystémy, ochrana přírody, zemědělství, krajina, hlavní problémy životního prostředí. Informační centra pomáhají dál i po skončení projektu a využívají je soukromé osoby i obce.

  

Příjemce

VOSA – ekologická poradna Plzeňského kraje

Název

ENVIC - Environmentální informační centra Plzeňského kraje

Operační program

OP RLZ

Zahájení

září 2006

Ukončení

srpen 2008

Náklady

17 967 302 Kč

Číslo

CZ.04.1.03/4.2.16.4/0007

Partneři

Český svaz ochránců přírody Spálené Poříčí, Český svaz ochránců přírody Radnice, Český svaz ochránců přírody Libosváry, Dům dětí a mládeže Radovánek, Český svaz ochránců přírody Zelená Šumava, Středisko ekologické výchovy Ametyst, Plzeňský kraj, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav pro životní prostředí UK, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, Hvězdárna a planetárium Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Plzeň, Společnost pro veřejnou dopravu, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,Nepomucký ornitologický spolek

Web

www.envic.cz


Otevřít galerii
 
5.11.2010