Zpět

Otázky a odpovědi k výzvě č. 94

Upozornění: oznamujeme žadatelům, že se nebudeme v telefonických a elektronických dotazech vyjadřovat ke způsobilosti konkrétních seznamů vybraných kurzů.

Ve výzvě je zveřejněn přesný seznam nezpůsobilých kurzů. Ve vypořádání připomínek (zde) jsme popsali způsob jejich hodnocení. Bude se posuzovat primárně dle názvů kurzů, vyloučeny jsou také kurzy, kde bude název evidentně změněn pouze přesmyčkou, využitím synonyma atd. Pouze v případech, kdy kurz dle názvu nebude evidentně zařaditelný mezi nezpůsobilé, bude jeho náplň hodnocena dle dalšího popisu v žádosti. Projekty zahrnující tyto kurzy budou vyřazeny ve fázi formální hodnocení/hodnocení přijatelnosti.

 Dále je ve výzvě uvedeno, že projekty mají být zaměřené na odborné vzdělávání a obecné vzdělávání může být zahrnuto pouze jako doplněk. Toto bude hodnoceno ve fázi věcného hodnocení. Vysoká míra obecného vzdělávání se tedy může projevit nižším počtem bodů získaných ve věcném hodnocení. Uvedené však neznamená, že obecné kurzy ve výzvě podporovány nejsou vůbec. Míra zařazení obecných kurzů může být různá a bude posuzována v kontextu celého projektu a potřebnosti pro konkrétní podnik a cílovou skupinu.