Zpět

Otázky klubu - 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Vážení tazatelé,

před položením dotazu prosím zkontrolujte historii již zodpovězených dotazů v tomto klubu, lze využít i vyhledávání podle klíčových slov. Je pravděpodobné, že stejný nebo obdobný dotaz už byl zodpovězen.

Upozorňujeme, že tento klub slouží pouze k pokládání dotazů týkajících se projektů z výzvy č. 97 v rámci OPZ.

 

Pro dotazy týkající se nového operačního programu OPZ+, je určen KLUB DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OPZ+.

 

Pro řešení technických problémů v IS KP14+ (základní správa projektu, depeše, zprávy o realizaci, žádosti o platbu, žádosti o změnu ad.) nebo IS ESF 2014+ (zadávání podpořených osob, indikátory, plánování aktivit ad.) je určena HOTLINE.