Zpět

PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU

Problém, na který se Liga otevřených mužů (LOM) v projektu zaměřuje, je zvládání vzteku u osob, které se dopouštějí násilí ve vztazích, nejčastěji domácího násilí. V situacích, kdy k násilí dojde, je pomoc soustředěna především na oběti násilí. Přitom platí, že sama násilná osoba potřebuje podporu k zvládání svého vzteku a prevenci násilného chování. V rámci následování osvědčené praxe za zahraničí (Norsko) přenáší LOM komplexní terapeutický proces “ITR” (intervention, therapy, recovery), založený na koncepci case managementu, jehož záměrem je zamezit opakování násilí. V českých podmínkách půjde o zavedení kontinuálně dostupné služby práce s násilníkem, nikoli jen o krátký kurz, jak je tomu nyní. Cílem projektu je podpořit minimálně 80 rodin, manželství či párů tak, aby za 6 měsíců po průchodu službou nedocházelo k relapsu fyzického násilí. V průběhu projektu vzniknou 2 regionální pobočky v Praze a Plzeňském kraji, které se budou na zavádění terapeutického modelu podílet. Úspěšnost projektu (programu) bude vyhodnocena srovnáním se zahraničními výsledky podobných programů.

Název projektu

PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU/ Zvládání vzteku v ČR - práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích

 

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011317

Příjemce

Liga otevřených mužů, z.s.

Realizace projektu

1. 9. 2019 - 31. 8. 2022

Web

https://ilom.cz/prace-s-puvodci-nasili-podpora-jako-reseni/