Zpět

Prioritní osy

 

Kompletní informace o zaměření prioritních os a jejich oblastí podpory naleznete v prováděcím dokumentu OP LZZ.