Společně za vzděláváním (1)

Společně za vzděláváním (1) Číslo: 040 Platnost od: 7. 3. 2023 08:00 Platnost do: 9. 5. 2023 12:00 Zahájení příjmu...

ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1)

ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1) Číslo: 096 Platnost od: 1. 3. 2023 12:00 Platnost do: 3. 5. 2023 12:00 ...

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1) Číslo: 037 Platnost od: 24. 2. 2023 12:00 Platnost do: 26....

Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče Číslo: 046 Platnost od: 30. 1. 2023 09:00 ...

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny Číslo: 101 Platnost od: 20. 12. 2022 09:00 Platnost do: 30. 5. 2023 12:00 ...

Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví

Zkvalitnění zdravotních služeb – péče o duševní zdraví Číslo: 031 Platnost od: 19. 12. 2022 09:00 Platnost do: 30. 4....

Výdejny potravinových bank

Výdejny potravinových bank Číslo: 100 Platnost od: 16. 12. 2022 09:00 Platnost do: 15. 9. 2023 12:00 Zahájení příjmu...

Podpora integrace romské menšiny (1)

Podpora integrace romské menšiny (1) Číslo: 044 Platnost od: 14. 12. 2022 10:00 Platnost do: 28. 4. 2023 12:00 ...

Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1) Číslo: 043 Platnost od: 7. 12. 2022 10:00 Platnost do: 8. 3. 2023 12:00 ...

Systémová opatření v oblasti romské integrace

Systémová opatření v oblasti romské integrace Číslo: 053 Platnost od: 7. 12. 2022 09:00 Platnost do: 15. 12. 2023 12:00 ...

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1) Číslo: 042 Platnost od: 2. 12. 2022 10:00 Platnost do: 3. 3....

Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Budování kapacit a profesionalizace NNO (1) Číslo: 039 Platnost od: 7. 11. 2022 12:00 Platnost do: 7. 2. 2023 12:00 ...

Integrované územní investice – zaměstnanost

Integrované územní investice – zaměstnanost Číslo: 032 Platnost od: 3. 11. 2022 09:00 Platnost do: 5. 5. 2023 12:00 ...

Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě Číslo: 034 Platnost od: 2. 11. 2022 08:00 Platnost do: 28. 2. 2023 12:00...

Transformace pobytových sociálních služeb

Transformace pobytových sociálních služeb Číslo: 036 Platnost od: 25. 10. 2022 12:00 Platnost do: 10. 2. 2025 12:00 ...

Age management

Age management Číslo: 035 Platnost od: 21. 10. 2022 08:00 Platnost do: 23. 3. 2023 12:00 Zahájení příjmu žádostí o...

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny Číslo: 099 Platnost od: 20. 10. 2022 12:00 Platnost do: 28. 11....

Integrované územní investice – sociální začleňování

Integrované územní investice – sociální začleňování Číslo: 033 Platnost od: 17. 10. 2022 08:00 Platnost do: 5. 5....

Zkvalitnění zdravotních služeb – vzdělávání zdravotnických pracovníků

Zkvalitnění zdravotních služeb – vzdělávání zdravotnických pracovníků Číslo: 045 Platnost od: 14. 10. 2022 08:00 Platnost do: ...

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1) Číslo: 029 Platnost od: 6. 10. 2022 12:00 Platnost do: 15. 12. 2023 12:00 ...