Zpět

Případové studie - aktivní politiky zaměstnanosti

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 2.1 a 1.2 OP LZZ

  

DÍTĚ ROZHODNĚ NENÍ PŘEKÁŽKOU

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstna­telnost a zaměstnanost uchazeček evidovaných na Úřadech práce v Olomouckém kraji, kterým přístup na pracovní trh komplikuje péče o dítě mladší 15 let.

PILA, KŘOVINOŘEZ, SEKAČKA - PRÁCE BUDE BRNKAČKA II.

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost osob starších 50 let a evidovaných na Úřadu práce více než 5 měsíců.

 

 

PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ ALMA

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost žen závislých či ohrožených závislostí na alkoholu.

ZAČÍNÁME PO 50

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání starších 50 let.

 

PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ DO 30 LET

 

Cílem projektu bylo pomoci mladým lidem z Jihomoravského kraje, zejména absolventům do 30 let, kteří jsou dlouhodobě evidovaní na Úřadu práce (déle než 5 měsíců). 

 

 


PEČOVATELSTVÍ - PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost osob ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí z Ostravy a jejího okolí.

KUDY KAM 

 

Cílem projektu bylo pomoci uchazečům o zaměstnání s potřebou zvláštní pomoci. Cílovou skupinou byli hlavně lidé pocházející ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

PRACÍ K NÁPRAVĚ

 

Cílem projektu bylo pomoci lidem opouštějícím výkon trestu při hledání nového zaměstnání a celkově zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

NOVÁ PERSPEKTIVA ABSOLVENTŮ Z ŠUMPERSKA A JESENICKA

 

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí v regionu Šumperska a Jesenicka.

  

 

 

VZDĚLÁVÁNÍM K VYŠŠÍ ADAPTABILITĚ ZAMĚSTNANCŮ OHROŽENÝCH RESTRUKTURALIZACÍ V LIBERECKÉM KRAJI II.

 

Cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců vybraných podniků na Liberecku, které byly ohrožené restrukturalizačními změnami. 

PODPORA K ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 

Cílem projektu byl rozvoj kapacit v oblasti celoživotního vzdělávání a rozvoj služeb podporujících sociální integraci cílové skupiny - romské komunity z mosteckého sídliště Chanov.

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

 

Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti a posílení pracovní integrace osob nad 50 let v regionu Louny.

 

 

STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

 

Cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce za pomoci pracovní praxe nabyté již během studia. Účastníky projektu byli studenti závěrečných ročníků středních a vysokých škol.

KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO START V PERSPEKTIVNÍ PROFESI

 

Cílem projektu bylo posílení pracovní a sociální integrace uchazečů o zaměstnání do 25 let bez kvalifikace či s nízkou úrovní kvalifikace. Účastníci prošli rekvalifikačním kurzem na profesi copywritera.