Zpět

Případové studie - mezinárodní spolupráce

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 5.1 OP LZZ

 

DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K ROZVOJI OBCE, KOMUNITY I JEDNOTLIVCE

 

Cílem projektu bylo shromáždit a implementovat nejlepší zahraniční i tuzemskou dobrou praxi v oblasti dobrovolnictví.

 

 

ROZVOJ PARTNERSTVÍ V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA ÚŘADU PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

 

Cílem projektu bylo zlepšení vertikální a horizontální komunikace, informovanosti a spolupráce mezi aktéry mezinárodněprávní ochrany dětí v Evropě.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ - EURO FINANCE DRIVING LICENCE

 

Cílem projektu bylo zvýšit finanční gramotnost uchazečů o zaměstnání, kteří se ocitli ve složité životní situaci a díky výpadku příjmů byli často ohroženi předlužením.

 

ROLE MĚST V INTEGRACI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY – PRAHA 14

 

Projekt měl přispět k aktualizaci stávajících strategických dokumentů MČ Praha 14 zaměřených na začleňování Romů ze sociálně vyloučených lokalit do majoritní společnosti.

.jpg

JAK AKTIVNĚ NACHÁZET NÁHRADNÍ RODIČE - PROFESIONALIZACE PROCESŮ PŘI VÝBĚRU ADEPTŮ NA NOVÝ TYP ZAMĚSTNÁNÍ

 

Cílem projektu bylo vytvořit tematickou síť pro sdílení zkušeností klíčových aktérů na trhu práce v oblasti náboru a výběru profesionálních pěstounů a seznámení se s inovativními postupy používanými v zahraničí.

TESSEA ZÍSKÁVÁ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

 

Cílem projektu bylo poskytnout podporu veřejné správě při zavádění sociálního podnikání sdílením zkušeností a dovedností zahraničních partnerů.

 

INSPIRUJME ŽENY K PODNIKÁNÍ

 

Cílem projektu bylo cílenou podporou inspirovanou v Německu zvýšit počet podnikatelek v České republice, primárně v Jihočeském kraji, kde probíhala vlastní realizace projektu.