Zpět

Případové studie - rovné příležitosti

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.4 OP LZZ

 

50+ VÝHOD ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 

Projekt byl zaměřen na šíření osvěty v oblasti rovných příležitostí, prosazování principů společenské odpovědnosti a na podporu specificky znevýhodněné skupiny žen starších padesáti let na trhu práce.

 

TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK

 

Projekt byl zaměřen na propagaci modelu sdíleného rodičovství, a jeho záměrem tak bylo zvýšit počet mužů v ČR, kteří provozují aktivní otcovství.

 

DÁME VÁM ŠANCI

 

Cílem projektu byla podpora žen v oblasti pracovní seberealizace a nabytí kompetencí k uplatnění se na trhu práce a také podpora založení či obnovení podnikání.

PŘÍLEŽITOSTI NA VESNICI

 

Cílem projektu bylo zlepšit situaci žen v Podbřezí a blízkých okolních obcích v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a zvýšit jejich kompetence k zahájení podnikání.

GENDER JE VŠUDE KOLEM NÁS

 

Cílem projektu bylo podpořit přístup škol ke slaďování pracovního a rodinného života včetně rozšíření povědomí o genderové problematice a navržení konkrétních implementačních opatření.

 

  

 

 

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE

 

Cílem projektu byla realizace opatření zaměřených na zlepšení přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a odbourávání genderových stereotypů na trhu práce u zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje.

ZAČÁTEK VE SVÉM

 

Cílem projektu bylo zvýšení pracovních příležitostí žen ze třetích zemí (mimo EU, EHS) přes snižování bariér brzdících rozvoj schopností a dovedností a podporu zahájení a rozvoje samostatně výdělečné činnosti.

PODNIKÁNÍ JAKO FLEXIBILNÍ FORMA UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

 

Cílem projektu bylo zlepšení situace nezaměstnaných žen pečujících o dítě na trhu práce, a dále také šíření informací ohledně problematiky slaďování rodinného a pracovního života.

POTŘEBUJEME GENDEROVÉ BRÝLE?

 

Cílem projektu bylo upozornit na stereotypy týkající se genderu a snažit se o to, aby se jak veřejnost, tak i zejména zaměstnavatelé snažili o zavedení rovných příležitostí žen a mužů v praxi.