Zpět

Případové studie - veřejná správa

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 4.1 OP LZZ

 

KATALOG SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV A SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

 

Cílem projektu bylo nastavení systému řízení rizik, kompetencí a činností na městském úřadě.

 


ODPOVĚDNÝ ZASTUPITEL PRO OTEVŘENOU A HOSPODÁRNOU OBEC

 

Cílem projektu bylo na základě vzdělávacích programů a zprovozněním systému komplexních služeb zvýšit efektivitu, transparentnost a kvalitu rozhodovacích procesů na úrovni měst a obcí.

ZAVEDENÍ MODELU KVALITY ŘÍZENÍ CAF A ROZVOJ VÝKONNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE

 

Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit, zkvalitnit a zvýšit transparentnost činnosti orgánů Státního úřadu inspekce práce.

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE MOSTEK

 

Cílem projektu bylo vytvořit a uvést do účinně praxe strategický plán obce Mostek pro příštích 20 let tak, aby sloužil aktérům obce při jejím řízení v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

 

 

 

ROZVOJ AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD

 

Cílem projektu bylo zlepšení činnosti veřejné správy města Uherský Brod zvýšením odborné kvalifikace pracovníků městského úřadu a vytvoření jednotného systému vzdělání úředníků a politiků města.


OPTIMALIZACE A EFEKTIVIZACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU PŘÍBOR VE VAZBĚ NA ELIMINACI DOPADŮ FINANČNÍ KRIZE

 

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a efektivitu činnosti Městského úřadu Příbor. Snahou bylo zlepšit proces strategického plánování a projektového a finančního řízení organizace.

 

 

APLIKACE MODERNÍCH ICT METOD ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI, KVALITY A TRANSPARENTNOSTI SYSTÉMŮ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU

 

Cílem projektu bylo vhodnou formou zpřístupnit informace ze systémů Státního zdravotního dozoru.

 

 

 

 

MAPY BUDOUCNOSTI - MODERNÍ NÁSTROJ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A KVALITY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY ZALOŽENÝ NA ANALÝZE A PREDIKCI KRIMINALITY

 

Cílem projektu bylo popsat základní předpoklady pro uplatnění moderních přístupů v oblasti prevence kriminality založených na mapování, analýze a predikci kriminality.