Zpět

Prostředky dostanu předem, nebo až na konci projektu?

Velká většina projektů OP LZZ je financována v tzv. ex-ante režimu, kdy příjemce získává na projekt zálohy. Typické je poskytnutí zálohové platby ve výši 20 % z celkové dotace po vydání právního aktu. Další zálohová platba je zpravidla poskytnuta po schválení Zprávy o zahájení realizace projektu (pozn. neplatí univerzálně a liší se u jednotlivých výzev). Další splátky dotace jsou zasílány vždy po schválení monitorovací zprávy.

Výše splátky vychází z právního aktu, Části III Platební podmínky, a také z toho, jakou částku z dříve poskytnutých záloh příjemce nevyúčtoval jako použitou na způsobilé výdaje.

Existuje zde potenciální riziko, že se příjemce dostane do problémů s cash flow, proto důrazně DOPORUČUJEME vhodně rozvrhnout realizaci jednotlivých výdajů, případně vyčlenit vlastní rezervní prostředky určené na dočasné pokrytí pohledávek dodavatelů projektu.