Zpět

Prostupné zaměstnávání

Prostupné zaměstnávání

Řada lidí, kteří touží po zaměstnání, bohužel nemá potřebné znalosti, praxi či rekvalifikace. To byl i případ pana Milana, dokud se na úřadu práce nedozvěděl o organizaci Květná zahrada, která pomáhá lidem, jako je on. „Květná zahrada začala fungovat jako dům na půli cesty už před více než deseti lety a v současné době má v poskytování sociálních služeb mnohem širší záběr,“ přibližuje aktivity organizace terénní pracovník Lukáš Kovařík.

Jednou ze služeb  je takzvané prostupné zaměstnávání. Systém má čtyři fáze, od pracovní terapie přes zaměstnání v Květné zahradě až po vstup na volný trh práce. Projekt získal dotaci z OPZ. Cílem je obnovit u dlouhodobě nezaměstnaných pracovní návyky a pravidelný režim. Najít znovu životní cíl, posílit sebedůvěru a schopnost zodpovědně pracovat. „Je to přímá práce s klienty. Starám se, aby byli v pořádku ve svém zaměstnání, jestli jim vyhovuje pracovní náplň a výše úvazku. Řeším s nimi i případné finanční nebo jiné trable,“ vysvětluje odborná asistentka Pavlína Pechancová. Po zapracování mají klienti příležitost získat zaměstnání v některé ze spřátelených organizací Květné zahrady, jako je například Charita.

Pan Milan začal v Květné zahradě pracovat. „V létě jsem jezdil s traktorem a něco opravoval. Teď jsem u zvířat a taky mám na starosti kotel,“ vyjmenovává pan Milan. Šanci na nový začátek tu mají všichni, kteří o to stojí.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Prostupné zaměstnávání

Číslo projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007483

Příjemce

Květná Zahrada, z.ú.

Realizace projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Výše podpory

4 668 750,00 Kč

Web

www.kvetnazahrada.cz


Otevřít galerii
 
14.3.2019