Zpět

Školení pomáhá zaměstnancům i firmě

Když se řekne firemní školení, rozdělí se většinou osazenstvo firmy na dva tábory. Ten první v něm vidí ztrátu času, druhý vítanou příležitost ke zvýšení vlastní odbornosti. Pravdu mohou mít oba. Záleží na okolnostech. Na přípravě, obsahu, volbě lektorů, sladění času a dalších aspektech. Své o tom ví i Petra Stříbrná, která zodpovídá za realizaci školení v ostravském Tex-Coloru.

Tex-Color vyrábí a prodává materiály pro povrchovou úpravu staveb. „Nabízíme vnější i vnitřní kontaktní zateplovací systémy, dodáváme izolační materiály, omítky, fasádní barvy, nářadí. Tomu všemu musí rozumět nejen naši specialisté, v obraze by měli být i další zaměstnanci firmy,“ vysvětluje Petra Stříbrná nutnost pravidelného vzdělávání.

Petra ve firmě pracuje již dvanáct let. Původně nastupovala jako asistentka, po sedmi letech však nastal čas posunout se profesně dál. Právě díky firemnímu vzdělávání se mohla Petra ujmout práce produktové manažerky – a dnes je to ona, kdo má na starosti školení zaměstnanců v oblasti nových materiálů.

 „Je mi jasné, že část zaměstnanců vnímá jakékoliv školení jako ztrátu času. Zvláště, nenese-li bezprostřední benefit třeba v podobě vyššího finančního ohodnocení. Takových u nás ale naštěstí není mnoho, většina se vzdělávat chce. Bez znalostí totiž nemohou dělat svoji práce dobře,“ vypráví Petra. Podle ní záleží na tom, jak je školení připravené a jak se podaří zaměstnance k jeho návštěvě motivovat.

„Na přípravě současného školení jsem se bezprostředně podílela. Znala jsem dopředu jeho obsah a věděla jsem, že získané znalosti posunou každého z nás výš, a tím se lépe povede celé naší firmě,“ tvrdí. To, že vzdělávání má pozitivní dopad i na hospodaření firmy, dokládá na vlastní zkušenosti: „Získala jsem nové vědomosti ze stavební fyziky. Mohu tak lépe argumentovat při prezentaci našich produktů.

Při plánování vzdělávání zaměstnanců je také velmi důležité jeho načasování a koordinace s běžnými pracovními povinnostmi. „Část školení jsme museli naplánovat i mimo pracovní dobu. Jednotlivé termíny jsme proto se všemi zaměstnanci dopředu pečlivě projednali,“ prozrazuje Petra.

Vzdělávání zaměstnanců se stalo důležitou součástí firemní kultury. Jsou s ním ovšem spojené i náklady. Když je nutné šetřit, vzdělávání je většinou první na řadě. Vítanou pomocí tak mohou být prostředky Evropského sociálního fondu, které v tomto případě přispěly na vzdělávání v oblasti nových materiálů. 

Výhodou také je, když se schopné lektory podaří zajistit z firemních zdrojů. „Máme mezi sebou zaměstnance s dlouhou praxí a vysokou odborností. Sami sledují vývoj, který se ve stavebnictví rozvíjí nesmírně dynamicky, a jsou schopni ho nejen aplikovat do běžné praxe, ale vývojové trendy umí přiblížit i ostatním,“ potvrzuje Petra.

„Pokud je firemní školení připraveno profesionálně, tak ho mohu jen doporučit. Zájem ale musí fungovat z obou stran, jak ze strany zaměstnavatele, tak i jeho zaměstnanců,“ uzavírá Petra.

Příjemce

TexColor Ostrava, spol. s r.o.

Název

Vzdělávání zaměstnanců společnosti TexColor Ostrava v oblasti nových materiálů

Operační program

OP LZZ

Zahájení

1. květen 2013

Ukončení

30. duben 2015

Náklady

2 605 093,08 Kč

Číslo

CZ.1.04/1.1.02/94.00601

Web

http://www.tex-colorcz.cz

 


Otevřít galerii
 
6.6.2018