Zpět

SKRZE ODDLUŽENÍ SPOLEČNĚ

Projekt neziskové organizace Rubikon, která je mimo jiné dlouholetým poskytovatelem dluhového poradenství, reaguje na legislativní změny v oblasti oddlužení (na novelu insolvenčního zákona). Zmírnění podmínek v roce 2019 totiž umožnilo vstup do insolvence většímu množství lidí. Vzrostl tím i počet osob, u kterých hrozí, že díky různým rizikovým faktorům nedodrží podmínky insolvence, a ta jim bude následně zrušena. Projektový tým proto vytvoří a otestuje elektronický nástroj detekce rizikových dlužníků, který umožní insolvenčním správcům, jež jsou významnými subjekty procesu oddlužení, včasně identifikovat osoby, které by mohly mít v rámci oddlužení potíže. Tito dlužníci pak budou insolvenčním správcem odesláni do dluhové poradny, která jim v raných, tedy nejrizikovějších fázích oddlužení, poskytne komplexní soubor podpory a poradenství, jehož metodika bude také v projektu vytvořena a v rámci evaluace otestována. Realizátor v projektu využívá metodu HCD (Human Centered Design) pro co nejlepší poznání potřeb a motivů účastníků oddlužení - tedy dlužníků a insolvenčních správců. Významnými spolupracujícími stakeholdery jsou i insolvenční soudy a ministerstvo spravedlnosti. V rámci advokační práce se realizátor zaměřuje, kromě šíření vytvořeného nástroje a poradenství mezi insolvenční správce, také na prosazování dílčích legislativních úprav, které by učinily proces oddlužení v ČR vstřícnější k dlužníkům, srovnatelný s podmínkami jiných zemí EU, ale také spravedlivý vůči věřitelům. 

Název projektu

SKRZE ODDLUŽENÍ SPOLEČNĚ

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015228

Příjemce

RUBIKON Centrum, z.ú.

Realizace projektu

1. 1. 2020 - 30. 6. 2023

Web

https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/skrze-oddluzeni-spolecne/