Zpět

Terénní služba sv. Františka

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007463

Předkládaný projekt se zaměřuje na podporu osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na území města Brna. Nabízí pomoc lidem, kteří se ocitají na okraji společnosti, aby se do společnosti dokázali vrátit a plnohodnotně v ní fungovat. Základní ideou projektu je předcházení sociálnímu vyloučení a zajištění pomoci osobám, u kterých k sociální exkluzi již došlo. Formou terénní sociální práce bude zajištěna podpora klientů vedoucí k pozitivním změnám jejich sociální situace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemce

 • Diecézní charita Brno
 • IČ: 44990260
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Kpt. Jaroše
  • Číslo popisné: 1928/9
  • Městská část: Černá Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 371 539,36
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 771 448,14

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování; 2.1 Aktivní začleňování
 • Specifický cíl: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky; Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce; Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Více informací o projektu


 
15. 4. 2021