Zpět

Ukončení výzvy


Ukončení příjmu žádostí bylo vyhlášeno v den, kdy finanční hodnota požadovaná z veřejných zdrojů v přijatých žádostech o finanční podporu byla rovna nebo vyšší 3 násobku celkové částky určené na 3. výzvu opatření 1.1 v době vyhlášení.

V případě, že nebude vyčerpána celá finanční částka určena pro toto kolo výzvy, nový příjem žádostí v rámci opatření 1.1 je plánován na měsíc září 2006.