Zpět

Ukončení výzvy


Úřad práce v Pardubicích ukončil dne 17. 7. 2006 v 17:00 hod. přijímání žádostí o finanční podporu v rámci 3. výzvy Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Objem finančních prostředků požadovaný v přijatých žádostech několikanásobně převýšil finanční částku určenou k přerozdělení mezi žadatele v rámci této výzvy.