Zpět

Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

Paní Hana přišla o práci, když jí zaměstnavatel změnil pracovní podmínky. „Nastoupila jsem jako manažerka, ale po několika dnech jsem byla přeřazena na práci, kterou jsem nemohla ze zdravotních důvodů vykonávat. Proto jsem se rozhodla odejít,“ vypráví paní Hana. Od té doby marně hledala nové uplatnění.

Že zaměstnavatelé odmítají uchazeče kvůli jejich věku, potvrzují i pracovnice úřadu práce. Tyto mnohdy zbytečné obavy se snaží prolomit například prostřednictvím projektu Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji, spolufinancovaného z OPZ. Zájem o něj je veliký ze strany cílové skupiny i zaměstnavatelů. Ti mohou mimo jiné získat na nové zaměstnance dotace. „Zaměstnavatelé získají zkušeného pracovníka a příspěvek na jeho mzdu. Výše příspěvku se odvíjí od toho, jak dlouho byl uchazeč v evidenci a jaké má jiné handicapy,“ vysvětluje Gabriela Kratochvílová z úřadu práce.

Cílem projektu je najít uchazečům práci. Na motivačních kurzech se nejprve naučí, jak správně napsat životopis a motivační dopis, nacvičí sebeprezentaci a přípravu na pohovor, probírají se i pracovně-právní předpisy a základy finanční gramotnosti. Poté následuje vhodný rekvalifikační kurz.

Paní Hana nakonec uspěla a zaměstnání si našla. Nyní zpracovává ochranu osobních údajů a dělá lektorku. Její příklad dokazuje, že lidé nad 50 let mají bohaté životní a profesní zkušenosti a pokud jim zaměstnavatelé dají šanci, mohou získat loajální a zodpovědné zaměstnance. „Naplňuje mě to velmi, protože jsem si sehnala práci, která mě velmi baví,“ uzavírá paní Hana.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

Číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000043

Příjemce

Úřad práce ČR

Realizace projektu

1. 4. 2016 – 30. 6. 2022

Výše podpory

22 995 680,00 Kč

Web

https://portal.mpsv.cz/upcr


Otevřít galerii
 
14.3.2019