Zpět

Z ulice pod střechu

Podle údajů Českého statistického úřadu z posledního sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo v roce 2001, žilo tehdy v České republice 57 tisíc lidí mimo dům, byt nebo zařízení jako je například domov důchodců. Statistické údaje o počtu bezdomovců v ČR neexistují. Je ale nasnadě, že počet lidí bez střechy nad hlavou rok od roku roste. Jejich nezřídka jedinou nadějí na laskavý přístup a možnost dostat se zpátky na druhý břeh jsou azylové domy, noclehárny a krizová centra.

Aby projekty přinesly své ovoce, je třeba podle ředitele Oblastní charity Ústí nad Labem Mariana Moštíka připravit komplexní harmonogram všech činností: „Důkladně zvažte, jak v nastartovaných aktivitách budete pokračovat po ukončení realizace projektu. Opravdu pečlivě propracujte strategický plán a vytvořte takové postupy, které minimalizují rizika v průběhu čerpání. Velmi důležitá je harmonizace personálního zajištění a aktivit pro uživatele.

Těm, kteří se ocitli v krizové životní situaci, poskytuje ubytování i azylový dům Samaritán. V jeho prostorách se lidé bez domova mohou umýt, v případě potřeby se jim dostane sociálního poradenství nebo právních služeb a mohou si zvýšit vzdělání. V neposlední řadě se prostřednictvím různých kurzů naučí řadu praktických věcí, které se jim budou hodit v každodenním životě. Pracovníci azylového domu jsou klientům nápomocni třeba při hledání nové práce a pořádají pro ně i volnočasové aktivity či jim poskytují duchovní podporu.

A právě v azylovém domě Samaritán probíhal dva roky projekt „Cesin – Cesta integrace“. Jeho cílem bylo naučit zájemce z řad lidí bez střechy nad hlavou pracovat s počítačem a ovládat další komunikační technologie tak, aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce. Hlavním smyslem projektu byla sociální integrace těchto osob, tedy jejich zapojení do běžného života prostřednictvím lepšího přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění. V rámci projektu získalo 28 uživatelů certifikát „Práce na PC“.

  

Příjemce

Oblastní charita Ústí nad Labem

Název

Cesin – cesta integrace

Operační program

OP RLZ

Zahájení

leden 2006

Ukončení

prosinec 2007

Náklady

3 950 360 Kč

Číslo

CZ.04.1.03/2.1.35.1/0006

Web

www.charitausti.cz/

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010