Zpět

Záchrana zdravotně postižených

Už se pomalu stává pravidlem, že vždy na jaře a v létě přicházejí ničivé povodně. Jejich novodobá historie v České republice začala v roce 1997, kdy velká voda napáchala obrovské škody na Moravě. Od té doby se sice v rámci integrovaného záchranného systému podařilo udělat obrovské kroky kupředu, přesto není možné nikdy 100% podchytit vše a zabránit dalším škodám.

„Pro osoby, jež mají tak těžké zdravotní postižení, že by se samy nedokázaly zachránit v případě nějaké nenadálé události a potřebují k tomu zvláštní zacházení, registrace znamená, že budou mít profesionální pomoc a způsob komunikace bude přizpůsoben individuálním potřebám. Při zachraňování se navíc bude respektovat specifičnost jejich postižení,“ uvádí realizátoři projektu na svých webových stránkách.

Bleskové povodně, kvanta bahna a vše, co voda bere s sebou, způsobují na řadě míst apokalypsu. Živel ničí domy a ohrožuje životy obyvatel postižených obcí. A oběťmi povodní se stávají i lidé se zdravotním postižením, tedy ti, na které je třeba brát při evakuaci speciální ohledy a kteří potřebují zvláštní zacházení. Ne vždy ale mají záchranné složky potřebné informace a ne vždy tak mohou poskytnout odpovídající pomoc.

Národní rada zdravotně postižených proto přišla s projektem financovaným z Evropského sociálního fondu, jehož cílem bylo založení registru těchto osob. Lépe řečeno díky projektu vzniklo deset pracovních míst pro uchazeče s handicapem, kteří byli kvůli zdravotnímu postižení už delší dobu bez práce. Ti následně kontaktovali v rámci regionu spoluobčany se speciálními zdravotními potřebami a na tomto základě vznikl jejich registr. Do něj zapsali informace o zdravotním stavu, potřebách a stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Tedy informace, které v případě ohrožení (povodně, chemické ohrožení, požár apod.) mohou pomoci při záchraně života.

Projekt běžel od ledna 2007 do srpna 2008 v Praze a jeho účastníci zařadili do registru všechny zájemce, kteří o tuto službu stáli. Zapisování do seznamu pokračuje také v současné době a tato praxe se stala inspirací i pro několik dalších měst v České republice.

 

Příjemce

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.

Název

Místa pro zaregistrování osob se zdravotním postižením do databáze v záchranném integračním systému hl. m. Prahy 

Operační program

JPD 3

Zahájení 

leden 2007

Ukončení

srpen 2008

Náklady

4 598 900 Kč

Číslo

CZ.04.3.07/1.1.01.3/1074

Partneři

Úřad práce hl. m. Prahy

Web

www.nrzp.cz/projekt-mista-pro-zaregistrovani-ozp-do-databaze-izs-hl-m-prahy 

 


Otevřít galerii
 
5.11.2010