Zpět

Základní doporučení

Na základě průzkumu spokojenosti a řady evaluačních zpráv intenzivně pracujeme na zjednodušování administrativních procesů. Nejdůležitější změny v metodice závazné pro projekty s právním aktem vydaným po 1. listopadu 2012 nebo pro projekty, které se řídí aktuálními verzemi příruček, naleznete zde.

Soubor se základními doporučeními ke stažení

Přestože se snažíme do změn metodik reflektovat změny v české legislativě, doporučujeme legislativu sledovat a řídit se jí (zejména v případě výběrových řízení a pracovně právních vztahů). Na základě bezprostředních zkušeností našich pracovníků jsme připravili stručná doporučení, jak minimalizovat rizika spojená s realizací projektů financovaných z OP LZZ. Naše doporučení jsou určena jak budoucím potenciálním žadatelům, tak i našim stávajícím příjemcům.