Zpět

Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005

Předmětem projektu je podpora mladých osob do 29 let věku (včetně) realizací cílených nástrojů, opatření a aktivit aktivní politiky zaměstnanosti, především Odborné praxe a krátkodobých pracovních příležitostí ("Práce na zkoušku"), které budou v případě potřeby kombinovány s rekvalifikacemi a interními poradenskými činnostmi, jež připraví účastníky projektu pro výkon praxe u zaměstnavatelů. Navrhovaný projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Odborné praxe pro mladé ve Středočeském kraji.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2016 - 31. 10. 2022
 • Místo realizace: Zlínský kraj; Královéhradecký kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Hlavní město Praha; Pardubický kraj; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Karlovarský kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Jihomoravský kraj; Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné: 1278/25
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 175 735 463,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 31 012 140,60

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání; 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež; Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež
 • Výzva: Záruky pro mladé

Více informací o projektu


 
30. 3. 2021