Zpět

AKTIVIZACE, PODPORA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ A PODPORA ZDRAVOTNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEREHABILITAČNÍCH SLUŽEB

Lidé staršího věku čelí sociální izolaci, což může spolu s dalšími negativními jevy vést ke snížení kvality jejich života. Ta má silný vliv na wellbeing seniora. Ztrátě vazeb čelí nejen lidé žijící doma, ale i ve službách. Je možné propojit seniory, moderní technologie a ženy na rodičovské a zvýšit tak chybějící sociální kontakt? Chceme to zjistit v našem projektu.

 

Název projektu

AKTIVIZACE, PODPORA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ A PODPORA ZDRAVOTNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEREHABILITAČNÍCH SLUŽEB

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001996
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s.

Realizace projektu

1. 6. 2023 - 31. 5. 2024

Web

https://www.aktivizace-artak.cz/