Zpět

ČASNÁ IDENTIFIKACE A CÍLENÉ INTERVENCE PRO RODINY OHROŽENÉ PSYCHOSOCIÁLNÍM STRESEM V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ

Období kolem porodu představuje pro ženu velmi náročnou životní etapu, která může mít negativní dopad na její fyzické ale i duševní zdraví. Až 20 % žen je pak ohroženo rozvinutím duševního onemocnění. Včasné vyhledání takto ohrožených žen umožní adresovat jim potřebnou podporu a předejde rozvoji závažnějších zdravotních stavů.

Název projektu

ČASNÁ IDENTIFIKACE A CÍLENÉ INTERVENCE PRO RODINY OHROŽENÉ PSYCHOSOCIÁLNÍM STRESEM V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ 

Číslo projektu 

CZ.03.03.01/00/22_021/0000491

Výzva 021  Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Univerzita Karlova, 3. LF

Realizace projektu

 1. 1. 2023 - 29. 2. 2024

Web

https://www.nudz.cz/vyzkum/centrum-perinatalniho-dusevniho-zdravi/granty-a-projekty/casna-identifikace-a-cilene-intervence-pro-rodiny-ohrozene-psychosocialnim-stresem-v-perinatalnim-obdobi