Zpět

CENTRUM PRO DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Propagační fotoSociální a terapeutická práce s osobami zasaženými domácím násilím se zaměřila v poslední dekádě dominantně na roli oběti, ke které směřovala své služby. Podpora existuje také pro původce násilí. Zároveň platí, že s obětí i násilníkem (často rodiči/partnery) je nutno pracovat v odlišných sociálních službách a nelze přizvat společně rodiče i dítě. Tato situace bohužel značně opomíjí potřeby dítěte, které je vždy násilím v rodině zasaženo (přímo či nepřímo), přitom často není vnímáno jako aktér situace a je spíš na okraji zájmu. Spondea je organizace, která již mnoho let pomáhá lidem, kteří procházejí obtížnou životní situací včetně domácího násilí. V projektu Centrum pro dětství bez násilí se rozhodla vytvořit pomocí metody HCD pilíře nové služby, která právě zájem dítěte postaví na první místo. Službu, ve které bude možné pracovat s celou rodinou společně, byť jsou rodiče v roli oběti a násilníka. Stále však zůstávají především rodiči dítěte a je potřeba posílit jejich kompetence, aby svou roli dokázali zvládnout.
Významnou součástí projektu je poznání potřeb dítěte i dalších účastníků nové služby, rodičů či odborníků. Během realizace vzniká metodika, která vystihuje jednotlivé fáze, kdy se multioborový tým setkává nad případy klientů. Její jednotlivé části jsou testovány a přizpůsobovány potřebám aktérů. Metodika dále popisuje roli case manažera, jakožto klíčového pracovníka pro koordinaci práce s rodinou uvnitř i vně Spondey. Již v průběhu projektu se ukázalo, že nově vznikající Centrum bude klást zvýšené nároky na lidské i časové zdroje zapojených pracovníků, což plyne také z komplexnosti vytvářené služby. Další projektovou linkou je implementace metody HCD do každodenní činnosti Spondey a přijetí nových způsobů vzájemné spolupráce a učení se mezi pracovníky. Nakolik se to podařilo ukáže dopadová i procesní evaluace, která je zajišťována ve spolupráci s designérem HCD a organizací Sociofaktor.

Výsledky projektu po ukončení realizace:

Spondea je organizace, která již mnoho let pomáhá lidem, kteří procházejí obtížnou životní situací včetně domácího násilí. V projektu „Centrum pro dětství bez násilí“ se rozhodla vytvořit pomocí metody HCD (Human Centered Design) pilíře nové služby, která staví zájem dítěte na první místo. Službu, ve které bude možné pracovat s celou rodinou společně, byť jsou rodiče v roli oběti a násilníka. Stále však zůstávají především rodiči dítěte a je potřeba posílit jejich kompetence, aby svou roli dokázali zvládnout. Významnou součástí projektu bylo poznání potřeb dítěte i dalších účastníků nové služby, rodičů či odborníků. Během projektu vznikla metodika, která vystihuje jednotlivé fáze, kdy se multioborový tým setkává nad případy klientů. Její jednotlivé části organizace testovala a přizpůsobovala potřebám aktérů. Metodika dále popsala roli case manažera, jakožto klíčového pracovníka pro koordinaci práce s rodinou uvnitř i vně Spondey. Již v průběhu projektu se ukázalo, že nově vznikající Centrum bude klást zvýšené nároky na lidské i časové zdroje zapojených pracovníků, což plyne také z komplexnosti vytvářené služby.

 

Název projektu

CENTRUM PRO DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011214

Příjemce

SPONDEA o.p.s.

Realizace projektu

1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Web

https://www.spondea.cz/detail/cz/centrum-pro-detstvi-bez-nasili