Zpět

INOVACE PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY NĚMČICE

Propagační fotoTerapeutická komunita Němčice (dále též TKN) zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout závažné důsledky dlouhodobého užívání nealkoholových drog. Hlavním posláním TKN je léčba osob závislých, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. V TKN řeší problém závislosti v kontextu bio-psycho-socio-spirituálního zdraví. Na prvním místě je úzdrava jednotlivce, do které spadá narovnání a péče o jeho nejbližší vztahy většinou s primární rodinou, oddlužení, trestně právní situace klienta, příprava na pracovní uplatnění, zajištění vhodného bydlení apod. Výsledkem je abstinence a začlenění do společnosti.

Od konce 90. let 20. století se TKN zaměřuje na klienty relativně starší (v posledních letech je věkový průměr klientů přes 37 let), kteří užívají nealkoholové drogy dlouhodobě – průměrně se jedná o 15 let pravidelného užívání a rozsáhlým poškozením ve všech oblastech života.

Výsledky projektu po ukončení realizace:

Terapeutická komunita Němčice (TKN) zajišťuje dlouhodobou pobytovou léčbu a sociální rehabilitaci občanům České republiky, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout závažné důsledky dlouhodobého užívání nealkoholových drog. Hlavním posláním TKN je léčba osob závislých, a to zejména prostřednictvím osobního růstu, přijímáním osobní odpovědnosti a cestou změny životního stylu. Na prvním místě je úzdrava jednotlivce, do které spadá narovnání a péče o jeho nejbližší vztahy většinou s primární rodinou, oddlužení, trestně právní situace klienta, příprava na pracovní uplatnění, zajištění vhodného bydlení apod. Výsledkem je abstinence a začlenění do společnosti. V rámci projektu pracovníci TKN spolupracovali s designérkou služeb a společně navrhli změny, jejichž výstupem je inovace psychosociálního programu pro klienty TKN. Šlo o to změnit obsah a strukturu programu tak, aby zohledňoval špatný zdravotní stav klientů. Vytvořily se specifické pracovní a sportovní programy a volnočasové aktivity pro klienty se somatickými a psychickými potížemi při zachování účinných faktorů programu. Klienti se aktivně zapojili do designu a úpravy sportovišť i volnočasových aktivit. Na základě zpětné vazby od klientů se upravil i vzdělávací program, který nyní lépe reflektuje aktuální zájmy a potřeby klientů.

 

 

 

Název projektu

INOVACE PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY NĚMČICE

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014344

Příjemce

SANANIM z. ú.

Realizace projektu

1. 11. 2019 – 30. 10. 2021

Web

https://www.sananim.cz/aktualni-projekty/395/inovace-programu-terapeuticke-komunity-nemcice.html?pg=1