Zpět

LEHKOST

Projekt Lehkost se zaměřuje na prevenci nárůstu duševních problémů u dětí a rodin. Bude nastavovat spolupráci mezi školami a sociálními službami, aby včas detekoval problémy a nasměroval ohrožené osoby k odborné pomoci. Cílem je zlepšit duševní zdraví dětí a rodin a snížit ekonomické náklady spojené s těmito problémy. Projekt také prosazuje bio-psycho-sociální model péče o duševní zdraví a včasnou intervenci.

Výsledky projektu po ukončení realizace: 

Projekt Lehkost byl zaměřen na prevenci nárůstu duševních problémů u dětí a rodin. Učitelé často vnímají symptomy budoucích problémů u dětí a rodin, například záškoláctví, neplnění školních povinností nebo nadměrné trávení času na sociálních sítích. Rodiče také často oslovují  učitele s prosbou o pomoc, ale ti nevědí, kam se obrátit.

Projekt vytvořil a otestoval systém, který umožňuje učitelům, kteří si všimnou příznaků nepohody u dětí, rychle kontaktovat odborné sociální služby. Tyto služby se pak věnují daným problémům. K předávání informací je využívána online platforma Lehkost, kde učitelé mohou vybrat typ problému (např. agrese, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, závislost na sítích, hrách) a doplnit stručný popis. Tím se usnadňuje a zrychluje komunikace mezi školou a odborníky v sociálních službách, a rodičům je nabídnuta vhodná odborná pomoc.

Díky projektu byli pedagogičtí pracovníci proškoleni a sdílejí si dobrou praxi mezi školami. Spolupráce s OSPODem (oblastní sociálně-právní ochrana dětí) byla také zefektivněna – dříve se k nim dostanou závažné případy, a nejsou již tak zahlceni jednoduššími případy, které lze řešit prostřednictvím sociálních služeb. Projekt Lehkost tak přispěl k celkovému zlepšení péče o duševní zdraví dětí a rodin.

Krátké shrnutí projektu

 

Název projektu

LEHKOST

Číslo projektu 

CZ.03.03.01/00/22_021/0001425

Výzva 021  Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Prostor plus o.p.s

Realizace projektu

1.1.2023 - 31.12.2023

Web

www.prostor-plus.cz/eu-projekty