Zpět

PODPORA POZŮSTALÝCH DĚTÍ A OSVĚTA

Propagační fotoSpolečnost Andělé Stromu života provozuje domácí hospic, který poskytuje své služby těžce nemocným pacientům tak, aby mohli strávit závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Na základě své praxe pracovníci hospice vnímají, že je smrt a stáří stále tabu. Především děti a mladiství mají často zkreslené informace a při kontaktu se starými lidmi či se smrtí jsou zaskočeni a neví si rady, jak se zachovat. Realizátor  se tak rozhodl s tímto tématem pracovat a pomocí metody HCD vytvořit osvětový program pro žáky ohledně stáří, umírání a smrti. Kromě tohoto tématu se projekt též věnuje pozůstalým dětem a jejich citlivému zapojování zpět mezi kamarády a spolužáky.V rámci projektu byl vytvořen zážitkový program, se kterým příjemce navštěvuje školy a tábory pro děti. Zážitkový program obsahuje ukázku koloběhu života (např. úvodní scénu z filmu Vzhůru). Dále dětem umožní zažít, jak se cítí staří lidé pomocí obleků, které stěžují pohyb, nebo brýlí, které rozostřují vidění. Program je průběžně vyhodnocován dle  zpětných vazeb od dětí i  učitelů a na základě toho upravován tak, aby co nejvíce odpovídal jejich potřebám.

Projekt byl původně zaměřen především na děti, ale během realizace se ukázalo, že  i pedagogové potřebují být v těchto oblastech vzděláni a informováni, aby pak uměli sami vést své žáky. Na základě toho plánuje Strom života vyvinout výukový program i přímo pro ně.

Výsledky projektu po ukončení realizace:

Příjemci se zaměřili na tvorbu a testování preventivních a intervenčních programů, které jsou určené pro děti od mateřských škol až po studenty středních škol. Podařilo se jim vytvořit osvětově-preventivní programy otevírající citlivé téma stáří, umírání a s tím spojenou oblast hospicové péče. Jejich intervenční program pomáhá dětem vrátit se zpátky do třídního kolektivu po úmrtí rodiče nebo sourozence.

Název projektu

PODPORA POZŮSTALÝCH DĚTÍ A OSVĚTA

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014284

Příjemce

Andělé Stromu života p. s.

Realizace projektu

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Web

https://www.zivotastrom.cz/podpora-pozustalych-deti-a-osveta/