Zpět

POLITIKA STRATEGICKÝCH VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ V ČR

Projekt se zaměřuje na nalezení nástroje, který by v praxi veřejných nákupů (zakázek) vedl k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného veřejného zadávání. Hledání a testování nástroje probíhá v oblasti veřejného nákupu papíru a veřejného nákupu služeb ostrahy.

Aktualizace po skončení projektu: V inkubačním projektu zjišťovalo MMR největší bariéry pro neuplatňování odpovědného veřejného zadávání, jednou z největších se ukázala i neznalost definice udržitelnosti. Právě na tuto bariéru vyvíjelo MMR nástroj, kterým jsou minimální standardy udržitelnosti. V rámci projektu MMR testovalo tyto standardy v praxi ve dvou oblastech veřejného zadávání, a to v nákupu ostrahy a kancelářského papíru. Výsledkem jsou tak otestované prototypy standardů v těchto dvou oblastech.

Krátké shrnutí projektu

 

Název projektu

POLITIKA STRATEGICKÝCH VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ V ČR (EFEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ) 

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001141
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizace projektu

15. 1. 2023 - 30. 6. 2023

Web

https://www.sovz.cz/