Zpět

PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST – INOVACE SENIORSKÝCH PROGRAMŮ V TOTEM, Z.S.

Osamělost je problém, se kterým se potýká řada starších lidí, mimo jiné i klientů cenzra TOTEM. Nejedná se však o jedinou potřebu, kterou senioři řeší. Spektrum jejich potřeb se v čase proměňuje a stává se komplexnější. TOTEM by na to rád reagoval a vytvořil službu, která bude lépe reagovat na měnící se potřeby seniorů a bude jim šitá na míru. 

 

Název projektu

PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST – INOVACE SENIORSKÝCH PROGRAMŮ V TOTEM, Z.S.

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001603
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s

Realizace projektu

1. 5. 2023 - 31. 5. 2024

Web

https://www.totemplzen.cz/bolevec/totem-pro-seniory/inovacni-projekt/