Zpět

PROFEM 2.0 - ANALÝZA POTŘEB A NASTAVENÍ SLUŽEB PRO OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Propagační fotoNezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí (dále proFem) zajišťuje podporu a pomoc obětem domácího, sexuálního a jiných forem násilí. Na základě mapování, co v aktuálním nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí funguje či nefunguje, se proFem ve svém projektu zaměřil na problém ztráty klientek po prvním kontaktu, nepochopení role sociálních pracovnic a předávání informací v týmu. 

Své služby vylepšuje na základě reálných potřeb obětí sexuálního násilí, svých klientek, pracovnic a odborníků, se kterými spolupracují. Profem neřeší jen zlepšování poskytovaných služeb, jeho ambicí je i změnit přístup institucí k obětem sexuálního násilí. Do situace obětí vstupuje řada aktérů, často se stává, že oběť musí svou výpověď opakovat vícekrát, dochází k sekundární viktimizaci. Proto Profem ve spolupráci se svým designérem navrhl parametry budoucího Centra pro oběti sexuálního násilí, kde by měla být klientům poskytnuta potřebná komplexní podpora (zdravotní, psychosociální, právní), a to od odborníků, kteří se problematikou sexuálního násilí zabývají, znají specifika obětí sexuálního násilí a jejich projevy a umí s nimi adekvátně pracovat.

Výsledky projektu po ukončení realizace:

Nezisková organizace Profem zajišťuje podporu a pomoc obětem domácího, sexuálního a jiných forem násilí. Projekt ProFem 2.0 představuje významný posun v podpoře obětí. Na základě mapování, co v aktuálním nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí funguje či nefunguje, se ProFem ve svém projektu zaměřil na problém ztráty klientek po prvním kontaktu, nepochopení role sociálních pracovnic a předávání informací v týmu. Své služby vylepšuje na základě reálných potřeb klientů, pracovnic a odborníků, se kterými spolupracují – pomoc je efektivní a má systémový přesah. Díky projektu ProFem vytvořil například interaktivní pomůcku pro psychoterapii traumatu, nové postupy a nástroje pro přímou pomoc obětem sexuálního násilí, nebo podkladové materiály pro nově vznikající centrum PORT ( Centrum pro oběti sexuálního násilí).

Název projektu

PROFEM 2.0 - ANALÝZA POTŘEB A NASTAVENÍ SLUŽEB PRO OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014018

Příjemce

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Realizace projektu

1. 12. 2019 – 30. 11. 2021

Web

www.profem.cz