Zpět

ROLE PREVENCE A ZKVALITNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ OHROŽENÝCH DĚTÍ V RODINÁCH V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

V projektu se chtějí zaměřit na mapování “životního” příběhu rodin s dětmi a zjistit slabá místa v systému péče. Klíčem k předcházení selhání rodin zejména v péči o děti a ve výchově je včasná a kvalitní intervence. Cílem je tedy identifikace momentů, kdy by bylo již vhodné rodině nabídnout pomoc a podporu, aby se dál neprohlubovala její složitá situace. Současně dojde i ke zmapování rolí spolupracujících organizací a péče bude lépe a včasněji poskytnuta.

 

Název projektu

ROLE PREVENCE A ZKVALITNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ OHROŽENÝCH DĚTÍ V RODINÁCH V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001998
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú.

Realizace projektu

1. 5. 2023 - 31. 5. 2023

Web

https://www.hostcz.org/pro-odborniky/projekt-role-prevence-a-zkvalitneni-vyhledavani-ohrozenych-deti-v-rodinach-v-obtiznych-zivotnich-situacich/