Zpět

SEDMÁ ODBORNOST

Propagační foto

Centrum Paraple (dále jen CP) pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický, psychický stav a dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti. Stěžejní nabízenou službou je pobytová sociální rehabilitace, jejímž cílem je pomáhat při návratu do běžného života a při rozvoji sebe sama. Služba nabízí komplexní činnosti a odbornou podporu multidisciplinárním týmem, avšak ne vždy vede klienty k potřebným změnám a stanoveným cílům. Pracovníci CP si tyto limity uvědomují a chtějí využít projekt ke zvýšení potenciálu služby sociální rehabilitace, aby co nejlépe reagovala na potřeby klienta a vedla k co nejvyšší možné míře samostatnosti. Základním cílem projektu je tedy inovace služby sociální rehabilitace, aby podpořila vlastní motivaci klientů, posílila jejich autonomii a odpovědnost za vlastní život. Z tohoto hlediska se tedy pracovníci CP zaměřili sběr potřebných dat od klientů a pracovníků. Metodou HCD pak nahlížejí na dosavadní procesy a nastavení sociální rehabilitace, a to  především v oblasti vstupu klienta do služby a individuálního plánování. Lze očekávat, že díky zaměření se na situaci klienta, jeho potřeby a očekávání povede služba k adresnějšímu nastavení a tím i maximálně možnému využití nabízených aktivit. V rámci kvalitativních změn se také pracuje na vztahu mezi pracovníky CP a klienty, který by měl být více založen na partnerství a respektování  klientovi odbornosti na svůj vlastní život a tím i vliv na samotný průběh služby. Společně se zaměřují na rozvoj směrem k tématům, která jsou pro klienta důležitá.

Výsledky projektu po ukončení realizace:

Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav a dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti. Stěžejní nabízenou službou je pobytová sociální rehabilitace, která má za cíl pomáhat lidem při návratu do běžného, a především samostatného života. Jeho projekt Sedmá odbornost má zlepšit a inovovat stávající službu sociální rehabilitace, aby lépe podpořila vlastní motivaci klientů ke změnám, posílila jejich autonomii a odpovědnost za jejich život. Za pomoci metody Human Centred Design se pracovníci podívali na dosavadní nastavení služby, projekt jim umožnil vyzkoušet úpravu služby směrem k individuálnějšímu nastavení.

 

Název projektu

SEDMÁ ODBORNOST

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014329

Příjemce

Centrum Paraple, o.p.s.

Realizace projektu

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Web

https://www.paraple.cz/sluzby/sedma-odbornost/