Zpět

SPOLUPRÁCE PŘI INOVACI HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA RODINY S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Projekt se zaměřuje na posílení kompetencí organizací poskytujících hiporehabilitaci (tj. Jupiter, Vladykův dvůr a Kamenitý vrch). Společně se chtějí zaměřit na zlepšení managementu poskytovaných služeb a větší návaznost na jiné sociální služby. Kromě zacílení na lepší zjišťování potřeb klientů a zaměstnanců, se chtějí zaměřit i na potřeby koní. Veškeré aktivity by měly vést k vytvoření funkční koalice malých organizací, které mezi sebou sdílí zkušenosti, procesy a kapacity.

 

Název projektu

SPOLUPRÁCE PŘI INOVACI HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA RODINY S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001564
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Realizace projektu

1. 5. 2023 - 30. 4. 2024

Web

www.hipojupiter.cz/inovace-v-hiporehabilitaci/