Zpět

TRANS E-HEALTH: DUŠEVNÍ POHODA A INTERVENCE PRO TRANSGENDER A GENDEROVĚ RŮZNORODÉ OSOBY

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti služeb u transgender osob zejména prostřednictvím inovativních metod péče v online prostředí. Na základě specifických potřeb klientů chce Národní ústav duševního zdraví vytvořit model péče, který by vycházel z mezinárodních standardů a zavedl by jednotné vstupní vyšetření. Svým snažením chce zároveň podporovat systémové změny v přístupu i v nízkoprahové péči k transgender osobám.

Název projektu

TRANS E-HEALTH: DUŠEVNÍ POHODA A INTERVENCE PRO TRANSGENDER A GENDEROVĚ RŮZNORODÉ OSOBY 

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001871

Výzva 021  Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Národní ústav duševního zdraví

Realizace projektu

1. 5. 2023 - 31. 5. 2024

Web

https://www.nudz.cz/vyzkum/centrum-pro-sexualni-zdravi-a-intervence/granty-a-projekty/trans-e-health-dusevni-pohoda-a-intervence-pro-transgender-a-genderove-ruznorode-osoby