Zpět

VČASNÁ A KOMPLEXNÍ POMOC DĚTEM A ADOLESCENTŮM

Obtíže v duševní oblasti klientů sociální služby ve věku 12-26 let nabývají na intenzitě, odráží celospolečenský trend. Aby byla služba účinná, je třeba, aby vycházela ze skutečných potřeb klientů a jejich rodin a splňovala další potřebná kritéria. Ideální model potom představuje službu, která je zplnomocňující, včasná a multidisciplinární.

Název projektu

VČASNÁ A KOMPLEXNÍ POMOC DĚTEM A ADOLESCENTŮM

Číslo projektu 

CZ.03.03.01/00/22_021/0002000

Výzva 021  Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

NÁKEL s.r.o.

Realizace projektu

1. 6. 2023 - 31. 5. 2024

Web

www.nakel.cz