Zpět

ZMĚNA KULTURY ÚŘADU JAKO KLÍČ DO ZÁMKU SYSTÉMOVÝCH POLITIK UKONČOVÁNÍ BEZDOMOVECTVÍ

Ukončování bezdomovectví a zajištění bydlení pro své občany jako jedné ze základních potřeb je snahou řady obecních samospráv, a to ve spolupráci s dalšími organizacemi v území. Tato snaha však často po nějaké době zeslábne či úplně utichne. Projekt si klade za cíl zjistit, proč tomu tak je a najít způsob, jak ukotvit politiky ukončování bezdomovectví na úřadech napevno.

 

Název projektu

ZMĚNA KULTURY ÚŘADU JAKO KLÍČ DO ZÁMKU SYSTÉMOVÝCH POLITIK UKONČOVÁNÍ BEZDOMOVECTVÍ

Číslo projektu

CZ.03.03.01/00/22_021/0001431
Výzva 021 Inkubační fáze vývoje řešení

Příjemce

Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Realizace projektu

1. 4. 2023 - 31. 5. 2024

Web

https://socialnibydleni.org/clanky/nase-projekty