Konzultační dny v krajských městech

Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a...

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Specifickým cílem výzvy č. 127 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Specifickým cílem výzvy č. 126 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

2313

Adresář pro soubory aplikace 2313

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Specifickým cílem výzvy č. 068 je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ - oddělení finančního řízení

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 21. 7. 2017 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení služebních míst č. SM 813008 a 813011 v oddělení finančního řízení.