6389

Adresář pro soubory aplikace 6389

Doporučení pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek v rámci OPZ

Upozorňujeme, že byl uveřejněn dokument, který upozorňuje zadavatele na příklady dobré praxe i na nejčastější pochybení vyskytující se v praxi zadávání zakázek v OPZ.

Odkaz na metodiku a vzory k zakázkám

Pravidla k zadávacím řízením OPZ  (Obecná část pravidel pro  žadatel e a  příjemce , kap. 20) Podklady k zadávacím řízením OPZ  (formuláře, vzory - vč. doporučení pro...