Evaluace OPZ

Design služeb pro žadatele v rámci výzev OPZ na podporu sociálních inovací - manažerské shrnutí Vyhodnocení šetření Místních akčních...

Výzvy MAS OPZ

Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkaz vede na oficiální stránku dané MAS, kde výzvu...

7368

Adresář pro soubory aplikace 7368

Prezentace OPZ na veletrhu Jobchallenge v Brně

Dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník veletrhu pracovních příležitostí Jobchallenge, největšího vysokoškolského veletrhu práce v Jihomoravském kraji, který se koná 22. listopadu 2017 na výstavišti...