688

Adresář pro soubory aplikace 688

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s...

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Specifickým cílem výzvy č. 009 "Systémové y na podporu rovnosti žen a mužů" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.