Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Specifickým cílem výzvy č. 071 je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

1029

Adresář pro soubory aplikace 1029

duben - čeven 2018

Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkaz vede na oficiální stránku dané MAS, kde výzvu...

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Číslo: 080 Platnost od: 15. 3. 2018 08:00 Platnost do: 15. 6....