Odkaz na projekty v IS (OPZ)

seznam operací (příjemců) OPZ a ostatních operačních programů 2014-2020

Obnovení dostupnosti portálu

Obsah portálu byl opět zpřístupněn v pondělí 24. 4. 2017 ve 14 hodin (odstávka byla původně předpokládána až do půlnoci).

Odkaz na metodiku a vzory k zakázkám

Pravidla k zadávacím řízením OPZ  (Obecná část pravidel pro  žadatel e a  příjemce , kap. 20) Podklady k zadávacím řízením OPZ  (formuláře, vzory) zakázky...

NEDOSTUPNOST PORTÁLU 21. - 24. 4. 2017

Upozorňujeme uživatele www.esfcr.cz, že portál bude z důvodu instalace rozsáhlejších úprav a technické údržby nedostupný od pátku 21. dubna od 21 hodin do pondělí 24. dubna do 24 hodin.

Nový dokument pro příjemce z výzvy č. 043 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 043 byl zveřejněn nový dokument Metodika zařazování zaměstnání do CZ-ISCO pro účely statistiky trhu práce.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Specifickými cíli výzvy č. 043 "Podnikové vzdělávání zaměstnanců " je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s...

60 let Evropského sociálního fondu

Evropský sociální fond (ESF) slaví letos 60 let existence. ESF je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a je fondem nejstarším. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti,...