Dobrá praxe CLLD a MAS

Rádi bychom vás upozornili na tři nové případové studie projektů, které jsou realizovány v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) místních akčních skupin (MAS) a jsou...

9527

Adresář pro soubory aplikace 9527

11349

Adresář pro soubory aplikace 11349

Případové studie - komunitně vedený místní rozvoj

Projekty realizované v rámci investiční priority 2.3 OPZ: případové studie dobré praxe   SPOLUPRACUJEME SPOLU SE SPLAVEM Cílem projektu je...

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze Číslo: 070 Platnost od: 7. 1. 2019 08:00 Platnost do: 14. 3. 2019 16:00 ...

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) Číslo: 069 Platnost od: 7. 1. 2019 08:00 Platnost do: 14. 3....

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Specifickým cílem výzvy č. 127 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Specifickým cílem výzvy č. 126 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.