Dopad programu Antivirus C na projekty OPZ

Přijetí programu Antivirus C má (obdobně jako režimy A a B) dopad na projekty podpořené z OPZ, protože lze předpokládat, že někteří zaměstnavatelé využijí program Antivirus C, tj. odpuštění odvodů...

Pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ jsou rozdělena do kategorie obecných pravidel (ta platí pro všechny projekty) a pak podle způsobu...

Vzory pro zadávací/výběrová řízení

Zadávací/výběrová řízení se zveřejňují prostřednictvím on-line formuláře v sekci Správa dat (dostupné pro přihlášené uživatele). Jako jednu z příloh je třeba připojit...

Sebeevaluace a závěrečný dotazník o výsledcích

Závěrečný dotazník o výsledcích Příjemce musí k závěrečné zprávě o realizaci projektu předložit dotazník, který se zaměřuje na výsledky projektu (nad rámec indikátorů) a případné...

Monitorování podpořených osob

Evidence podpory poskytnuté účastníkům projektů  Dosažené hodnoty u indikátorů týkajících se podpořených osob se do zprávy o realizaci projektu, kterou mají příjemci povinnost...