Zpět

21_Podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů - OKRAJ

<p>Projekt: <a href="/projekty/systemova-podpora-pracovniho-uplatneni-cizincu-a-azylantu" title="stránka projektu"><strong>Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje - OKRAJ</strong></a></p> <p>Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00053</p> <p>Příjemce: SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty</p> <p>&nbsp;</p>