30_Život v jednom kole

<p><strong>Projekt:</strong>&nbsp;<a href="/projekty/socialni-podnik-benecykl-s-r-o?highlightWords=benecykl"><strong>Sociální podnik BENECYKL s.r.o.</strong></a></p> <p>Registrační číslo:&nbsp;<span data-mce-mark="1">CZ.1.04/3.1.06/30.00275</span></p> <p>Příjemce:&nbsp;<span>BENECYKL s.r.o.</span></p>