Monitorovací zprávy platné od 1. 1. 2011 do 14. 3. 2012