Harmonogram výzev OPZ (verze k 19. 10. 2018)

<p>Oproti verzi z 12. 10. 2018 byla navýšena alokace u výzvy č. 007 (vyznačena v <span style="background-color:#A9A9A9;">šedě</span>).</p>