Přerušení provozu dětských skupin 1. – 21. 3. 2021

Řídicí orgán informuje provozovatele dětských skupin podpořených z OPZ, že na základě usnesení vlády č. 217 ze dne 26. 2. 2021 se zakazuje v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 poskytování služby...

Kontakty OPZ

Kontakty OPZ Řídicí orgán OP Zaměstnanost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů Odbor řízení programů ESF Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost...