Back

Finanční poradenství

Finanční poradenství

Motivovat účastníky k vytváření osobní finanční strategie s ohledem na řešení jejich aktuální životní situace v období hledání nového pracovního uplatnění.

Pomoci účastníkům orientovat se v problematice finančních produktů v souvislosti s odpovědným přístupem k hospodaření s penězi a naučit je samostatně přistupovat ke správě finančního portfolia.

Analyzovat příčiny zadlužování občanů a naučit účastníky, jak řešit následky pomocí institucí nabízejících odbornou pomoc.

Trvání akce: 12. 11. 2019 — 18. 11. 2019
Místo konání:
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Město: Zlín
  • Ulice: Tyršovo nábřeží
  • Číslo popisné: 801
  • Další upřesnění: DDM Astra
Organizátor: POE EDUCO, spol. s r. o.,Divadelní č.p. 946/9, 741 01 Nový Jičín 1
Program:

Skupinová část

Základní pojmy finanční gramotnosti.

Přehled o možných způsobech hospodaření domácností a tvorbě osobního a rodinného rozpočtu.

Zadlužení (rizika, dopady, prevence).

Oddlužení (osobní bankrot, splátkový kalendář).

Spoření a investování.

Sociální a důchodový systém, státní sociální podpora.

Instituce a společnosti nabízející odbornou pomoc, ochrana spotřebitele.

 

Individuální část

Motivovat účastníky k vytváření osobní finanční strategie s ohledem na řešení jejich aktuální situace.

Rozebrat osobní finanční situaci účastníky a v případě potřeby naznačit možnosti řešení finančních problémů, resp. finanční situace

Projednat s účastníkem jeho šance na uplatnění na trhu práce, popř. zkonzultovat s účastníkem jeho portfolio osobní dokumentace a pomoci s jeho úpravou

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Zájemci o zaměstnání
 
Vytvořeno: 11. 11. 2019
 
Aktualizováno: 11. 11. 2019
 
Intended for: Veřejnost