Back

Orientace na trhu práce - hledání zaměstnání s využitím PC

Orientace na trhu práce - hledání zaměstnání s využitím PC

Seznámit účastníky s efektivními možnostmi využití informačních systémů při vyhledávání pracovních příležitostí.

Orientace v nabídce pracovních míst, informace o službách ÚP, Portál MPSV, agentury práce.

Naučit účastníky technikám vyhledávání pracovních příležitostí.

Zpracovat portfolio osobní dokumentace pro komunikaci se zaměstnavateli.

Praktický nácvik na PC.

Připravit účastníky ke kontaktu se zaměstnavatelem dle zpracované dokumentace.

Trvání akce: 12. 11. 2019 — 27. 11. 2019
Místo konání:
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Město: Otrokovice
  • Ulice: J. Jabůrkové
  • Číslo popisné: 1819
Organizátor: Počítačová služba s.r.o., Stupkova č.p. 413/1a, Neředín, 779 00 Olomouc 9
Program:

Seznámit klienty s aktuální situací na trhu práce.

Seznámit klienty s možnými způsoby vyhledávání vhodných pracovních příležitostí, naučit je orientovat se v nabídkách práce a v požadavcích zaměstnavatelů.

Předat klientům dovednosti využívání internetu pro samostatné vyhledávání volných pracovních míst (seznámení s Integrovaným portálem MPSV aj. job portály).

Naučit klienty navazovat kontakty s potenciálními zaměstnavateli a oslovovat je formou elektronické komunikace.

Informovat klienty o využívání sociálních sítí pro hledání zaměstnání s ohledem na rizika zveřejňování osobních informací na těchto sítích.

Základní obsluha PC, práce s textovým editorem – aktivní nácvik základních dovedností.

Vypracování osobní dokumentace dle výkladu lektora (motivační dopis, strukturovaný životopis).

Elektronická pošta - elektronická komunikace se zaměstnavatelem na základě inzerce.

Motivovat klienty k dalšímu zdokonalování dovedností vyhledávání volných míst a kontaktování zaměstnavatelů elektronickou formou.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Zájemci o zaměstnání
 
Vytvořeno: 11. 11. 2019
 
Aktualizováno: 11. 11. 2019
 
Intended for: Veřejnost