Kontakty OPZ

Kontakty OPZ Řídicí orgán OP Zaměstnanost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů Odbor řízení programů ESF Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost...